Předpověď počasí

Podle informací, které má k dispozici obecní úřad, měly Tečovice k 1. lednu 2023 1 450 obyvatel (včetně osob s povolením k trvalému pobytu). Obec měla k tomuto datu 449 popisných čísel.

V uplynulém roce 2022 se obyvatelům Tečovic narodilo 24 dětí. Zemřelo během roku 14 občanů. Obecní úřad ověřil občanům 227 dokumentů. Služby pracoviště Czech point využilo 64 osob.

(red)

Databáze firem Evropské databanky