Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Tečovice
Tečovice

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Krajinná zeleň Tečovice

Krajinná zeleň Tečovice

Krajinná zeleň Tečovice

Předmětem projektu jsou výsadby a úprava krajinné zeleně převážně liniového charakteru. Jde především o doplnění stromů a keřů do již zatravněných údolnic, výsadby ovocných dřevin původních krajových odrůd a založení květnaté louky. Navržená opatření směřují k posílení funkčnosti extravilánové zeleně ve smyslu podpory biodiverzity, zvýšení schopnosti autoregulace krajiny zatížené zemědělskou výrobou, omezení eroze půdy a posílení estetické i užitné funkce ovocných dřevin v obci Tečovice.

Projekt řeší následující problémy:
- intenzivně využívané agrární krajiny s nízkým zastoupením přírodních a přírodě blízkých prvků,
- nízkého podílu rozptýlené zeleně mezi poli,
- větrné a vodní eroze půdy, které vznikají na rozsáhlých zemědělských monokulturách, což řešené území je,
- zásadního podílu ostatních ploch představujících obhospodařovanou ornou půdu, zatravnění je minimální (zejména řešené údolnice),
- převažujících biotopů ze skupiny biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem,
- chudé krajiny na vzrostlejší zeleň, a tedy i potravní, migrační a úkrytové možnosti pro živočichy volné krajiny,
- oslabené autoregulace ekosystémů (koeficient ekologické stability katastrálního území je 0,18),
- krajinného pokryvu, který vykazuje velmi nízkou hodnotu poskytovaných ekosystémových služeb, a to jak habitatových (pro živočichy), tak regulačních a kulturních.

Cílem projektu je:
- posílit funkčnost extravilánové zeleně - podpořit biodiverzitu,
- zvýšit schopnost autoregulace krajiny, která je zatížena převážně zemědělskou výrobou,
- omezit větrné i vodní eroze stávající krajiny,
- posílit estetické i užitné funkce stávající krajiny - výsadbou ovocných dřevin
kterého bude naplněno výsadbou a úpravou krajinné zeleně - výsadbou stromů, keřů i vrbových holí a založením květnatého trávníku - louky.

V důsledku projektu jsou očekávány tyto změny:
- krajina se stane bohatou na rozptýlenou zeleň - bohatou na nové i stávající druhy živočišné i rostlinné,
- krajina zůstane bohatá na své cenné půdní prvky - nebude znehodnocována intenzivním zemědělstvím a ani větrnou i vodní erozí,
- krajina se stane estetickou i užitnou - výsadbou ovocných dřevin, keřů, květnaté louky.

O výstupu projektu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek obce a také ve zpravodaji obce Tečovice.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Celkové způsobilé výdaje: 2 514 971 Kč
Dotace EU: 2 011 977 Kč (80 %)
Příspěvek příjemce podpory: 502 994 Kč (20 %)
Datum zahájení realizace projektu: 4. 2. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 6. 2024
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekty: Státní fond životního prostředí ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Tečovice

Přílohy

Krajinná zeleň Tečovice

krajinna zelen tecovice - clanek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 597,58 kB
Datum vložení: 9. 5. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 7. 2023 14:46
Autor: Správce Webu

Mohlo by Vás zajímat

​​